088 990 98 03
ma t/m vr van 9.00-18.00 uur

Gekwalificeerde professionals

Onze ALS-teams zijn ambulancemedewerkers die in actieve dienst zijn, voortdurend worden bijgeschoold en beschikken over een bekwaamheidsverklaring afgegeven door de medisch manager. Onze Eerste Hulpverleners Evenementenzorg beschikken vanzelfsprekend over een geldig EHBO-diploma en hebben ervaring met het werken op evenementen.

dekmantel festival witte kruis evenementenzorg EHBO medische post inhuren voor evenementen sportwedstrijden en festivals

EHBO op evenementen

Onze EHBO’ers vallen in het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp van de Veldnorm Evenementenzorg. Zij beschikken over de basis competenties voor EHBO op evenementen en hebben ten minste aanvullende competenties op het gebied van evenementenzorg en teamvaardigheden. Het overgrote deel heeft ook aanvullende specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van alcohol en drugs, sport en kinderen. Per type evenement maken wij een nauwkeurige selectie van de in te zetten evenementenzorgverleners.

Zorgprofessional spoedzorg

De zorgprofessional spoedzorg is werkzaam binnen de acute zorg. Zorg binnen dit niveau vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een aanwezige arts.

Ambulancechauffeur

De ambulancechauffeur vormt in samenwerking met de ambulanceverpleegkundige een ALS-team. Uitgangspunt is dat zij spoedzorg starten, overeenkomstig met het geldend Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). De ambulancechauffeur heeft een ondersteunende rol richting de ambulanceverpleegkundige en kan tevens een taak in de coördinatie van zorg vervullen. Hij/zij mag assisteren bij voorbehouden handelingen.

Dekmantel festival witte kruis evenementenzorg EHBO medische post

Ambulanceverpleegkundige

De ambulanceverpleegkundige vormt in samenwerking met de ambulancechauffeur een ALS-team. Zij passen spoedzorg toe op basis van het geldende LPA. Echter, op festivals en evenementen zijn onze ALS-professionals toegerust om het merendeel van de patiënten ter plaatse te monitoren en afdoende te helpen. Hierdoor wordt de reguliere zorgketen ontlast.

Arts specialistische spoedzorg

De gespecialiseerde arts is bevoegd en bekwaam om medische zorg te verlenen in het acute domein conform de vigerende protocollen en richtlijnen. De arts is afhankelijk van het profiel van het evenement bekwaam in Advanced Life Support (ALS), luchtweg management, Advanced Traumatic Life Support (ATLS), Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA) en heeft ervaring en kennis in toxicologie.

Vragen?

Meer weten over onze diensten? Wij nemen graag contact met je op!
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, bedankt!

Vacatures

verpleegkundige Evenementenzorg Bekijk de vacature en meld je snel aan!

direct offerte

Direct een offerte aanvragen? Wij reageren binnen 2 dagen!

Direct contact:

Direct contact?Ons team staat voor je klaar!
088-990 98 03
evenementenzorg@wittekruis.nl

Zij kozen voor Witte Kruis Evenementenzorg

Dit zijn klanten van ons gewend