088 990 98 03
ma t/m vr van 9.00-18.00 uur

Coördinatie van inzet

Teamleider

De teamleider wordt ingezet bij laagcomplexe evenementen en coördineert de zorgverlening. Dat doet hij/zij door sturing te geven aan één tot tien hulpverleners van het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp. Tevens is de teamleider het eerste aanspreekpunt voor (en bekend bij) de opdrachtgever en eventuele ketenpartners waar hij/zij op een prettige en correcte manier mee samenwerkt. De teamleider is op de hoogte van het medische draaiboek en de calamiteitenplannen.

Witte Kruis Evenementenzorg

Projectleider

De projectleider wordt ingezet bij meer dan tien evenementenzorgverleners of bij complexe evenementen. Hij/zij coördineert de zorgverlening door sturing te geven aan het team van zorgverleners. De projectleider monitort de zorgverlening, attendeert op gezondheidsrisico’s en neemt deel aan het veiligheidsoverleg. Tevens is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor (en bekend bij) de opdrachtgever en eventuele ketenpartners. De projectleider is op de hoogte van het medisch draaiboek en de calamiteitenplannen. Wanneer er zeer complexe, grote evenementen, met meerdere zorgposten gehouden wordt, kan de projectleider ondersteunt worden door een coördinator per medische post

Triagist

De triagist wordt ingezet op de complexe dan wel multidisciplinaire inzetten. De taak van de triagist is urgentie- en niveaubepaling van de gewenste zorg. Tevens dient de triagist zorg te dragen voor de registratie van zorgcontacten.

Centralist

De centralist onderhoudt de communicatie tussen de centrale post van de opdrachtgever en de hulpverleners op het evenement. Aan de hand van de incidentmelding verdeelt de centralist de incidenten onder de aanwezige medische hulpverleners. Daarnaast is de centralist verantwoordelijk voor een goede spreiding van de aanwezige hulpverleners.

Vragen?

Meer weten over onze diensten? Wij nemen graag contact met je op!
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, bedankt!

Vacatures

verpleegkundige Evenementenzorg Bekijk de vacature en meld je snel aan!

direct offerte

Direct een offerte aanvragen? Wij reageren binnen 2 dagen!

Direct contact:

Direct contact?Ons team staat voor je klaar!
088-990 98 03
evenementenzorg@wittekruis.nl

Zij kozen voor Witte Kruis Evenementenzorg

Dit zijn klanten van ons gewend